SOCRATISCH GESPREK

GESPREKSLEIDER

Naast de studie kunstgeschiedenis en de lerarenopleiding heb ik mij verder geschoold als filosofisch gespreksleider. Deze gespreksvorm, gebaseerd op de Socratische methode, stelt nieuwsgierigheid, het stellen van vragen en luisteren centraal. Zowel in de klas als in een professionele setting of met particulieren is het een interessante, ontspannen manier om een onderwerp verder te verkennen en je horizon te verbreden.

 

In 1 - 1,5 uur tijd kunnen we, een door het gezelschap aangedragen thema / vraag verkennen. Als gespreksleider bepaal ik de vorm, inhoudelijk is het onderzoek van de groep. Ik heb diverse gesprekken geleid bij particulieren, basisonderwijs en bibliotheken. Mijn ervaring leert dat deze gesprekken als verrijkend en zeer positief worden beleefd. (Meer informatie: zie bestand 'kunstverkenner' rechts op deze pagina)

Fundamentele vragen zijn er om onderzocht te worden. Een Socratisch gesprek kan binnen vele settings, te denken valt:

* Onderwijs: inzetbaar op alle niveaus, vanaf groep 5, en interessant vanuit het kader van kunstbeschouwing. Zie de 2 workshops, rechts op de pagina.

* Onderwijs: inzetbaar voor docenten om bepaalde leervragen te onderzoeken.

* Organisaties: van het UWV tot het bedrijfsleven. 

* Particulieren: leesclubs, families, vriendengroepen. 

Neem gerust contact op om de mogelijkheden door te spreken!